ทำการนัดหมายกับ ทางออกของเด็กขี้แพ้ โปรแกรมทดสอบสารก่อภูมิแพ้โดยการเจาะเลือด 36 รายการ

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายแพทย์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อการยืนยันนัดหมาย