ทำการนัดหมายกับ แพ็กเกจทางออกของเด็กขี้แพ้ (ทดสอบภูมิแพ้)

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายแพทย์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อการยืนยันนัดหมาย