ทำการนัดหมายกับ ศ.(พิเศษ) ดร. นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายแพทย์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อการยืนยันนัดหมาย