ทำการนัดหมายกับ ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพชิรา โรจนพิทยากร

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายแพทย์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อการยืนยันนัดหมาย