ทันตแพทย์หญิงณัฐรุจี จุติดำรงพันธ์

ทันตแพทย์หญิงณัฐรุจี จุติดำรงพันธ์

ความชำนาญ

ทันตกรรม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

TUE 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

WED 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

FRI 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ถามคำถาม