ทันตแพทย์หญิงทิพาพัฒน์ อรรถธรรม

ทันตแพทย์หญิงทิพาพัฒน์ อรรถธรรม

ความชำนาญ

ทันตกรรม
ทันตกรรม-หัตถการ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

WED 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

FRI 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

SUN 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ถามคำถาม