ทันตแพทย์หญิงมนฤญช์ บุญญวงศ์

ทันตแพทย์หญิงมนฤญช์ บุญญวงศ์

ความชำนาญ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

TUE 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

THU 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

SAT 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

SUN 08:00-16:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

คุณวุฒิ

  • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
  • ปริญญาโททันตกรรมสำหรับเด็ก (2563) วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก (2565)

ถามคำถาม