ทันตแพทย์หญิงศศินี โพชนุกุล

ทันตแพทย์หญิงศศินี โพชนุกุล

ความชำนาญ

ทันตกรรม
ทันตกรรม-รากฟัน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

FRI 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

SAT 09:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ถามคำถาม