นายแพทย์ธันวา ธีรัตพชรากุล

นายแพทย์ธันวา ธีรัตพชรากุล

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)
  • วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ (2560)

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.