นายแพทย์กฤษฎา ชัยรัตนพิทักษ์

นายแพทย์กฤษฎา ชัยรัตนพิทักษ์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.