นายแพทย์กอบกิจ ศิลา

นายแพทย์กอบกิจ ศิลา

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

FRI 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

SAT 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

SUN 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

ถามคำถาม