นายแพทย์จักรจรินทร์ เกียรติพึ่งพร

นายแพทย์จักรจรินทร์ เกียรติพึ่งพร

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

TUE 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

THU 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

FRI 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

SAT 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

ถามคำถาม