นายแพทย์จิรชาติ พรหมมาศ

นายแพทย์จิรชาติ พรหมมาศ

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SUN 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ถามคำถาม