นายแพทย์จิรชาติ พรหมมาศ

นายแพทย์จิรชาติ พรหมมาศ

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ

ภาษา

ไทย

ถามคำถาม