นายแพทย์จุมพล พงษ์ชัยกุล

นายแพทย์จุมพล พงษ์ชัยกุล

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ถามคำถาม