นายแพทย์ชนินทร์ วิญญูประดิษฐ์

นายแพทย์ชนินทร์ วิญญูประดิษฐ์

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

THU 12:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

FRI 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ถามคำถาม