นายแพทย์ชนินทร์ วิญญูประดิษฐ์

นายแพทย์ชนินทร์ วิญญูประดิษฐ์

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.