นายแพทย์ชานินทร์ บุญตั้งใจ

นายแพทย์ชานินทร์ บุญตั้งใจ

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 17:00-20:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ถามคำถาม