นายแพทย์ชานินทร์ บุญตั้งใจ

นายแพทย์ชานินทร์ บุญตั้งใจ

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม