นายแพทย์ณัฐพล วทัญญุตา

นายแพทย์ณัฐพล วทัญญุตา

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

FRI 17:00-20:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

SUN 14:00-19:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ถามคำถาม