นายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ

นายแพทย์ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์, อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

TUE 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

THU 08:00-12:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

FRI 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

SAT 08:00-11:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

คุณวุฒิ

  • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2528)
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2524)

ถามคำถาม