นายแพทย์นิธิพัทธ์ วทัญญุตา

นายแพทย์นิธิพัทธ์ วทัญญุตา

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์, อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

WED 17:00-20:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ถามคำถาม