นายแพทย์ปณต จุลดุสิตพรชัย

นายแพทย์ปณต จุลดุสิตพรชัย

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม