นายแพทย์ปริญญา ญาณพิสิฐกุล

นายแพทย์ปริญญา ญาณพิสิฐกุล

ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.