นายแพทย์ปานรวี มีมารยาตร์

นายแพทย์ปานรวี มีมารยาตร์

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

TUE 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2536)
  • วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (2544)

ถามคำถาม