นายแพทย์ปิยะ อินณชิต

นายแพทย์ปิยะ อินณชิต

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SUN 09:00-12:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ถามคำถาม