นายแพทย์ปิยะ อินณชิต

นายแพทย์ปิยะ อินณชิต

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม