นายแพทย์พงศธร สงวนเชื้อ

นายแพทย์พงศธร สงวนเชื้อ

ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม