นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์

นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์

ความชำนาญ

มะเร็งวิทยานรีเวช, สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-12:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

TUE 08:00-12:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

WED 08:00-12:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

THU 13:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

FRI 08:00-12:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

SUN 08:00-16:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ถามคำถาม