นายแพทย์รณัยชนก ทองวิเชียร

นายแพทย์รณัยชนก ทองวิเชียร

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 16:00-18:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

SUN 09:00-18:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ถามคำถาม