นายแพทย์วีรชาติ ลิ้มจิตสมบูรณ์

นายแพทย์วีรชาติ ลิ้มจิตสมบูรณ์

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชโรคผิวหนัง 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-12:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

TUE 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 09:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 09:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ถามคำถาม