นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ กฤตลักษณ์กุล

นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ กฤตลักษณ์กุล

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป, อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ถามคำถาม