นายแพทย์ศุภชัย พันธ์พิเชฐ

นายแพทย์ศุภชัย พันธ์พิเชฐ

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม