นายแพทย์ศุษณะ สกุลพิพัฒน์

นายแพทย์ศุษณะ สกุลพิพัฒน์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.