นายแพทย์ศุษณะ สกุลพิพัฒน์

นายแพทย์ศุษณะ สกุลพิพัฒน์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 09:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

WED 09:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

THU 09:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

FRI 09:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ถามคำถาม