นายแพทย์สงวน คุณาพร

นายแพทย์สงวน คุณาพร

ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม
ศัลยกรรมทรวงอก, ศัลยกรรมแปลงเพศ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

WED 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

FRI 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

ถามคำถาม