นายแพทย์สมพบ รักษาสกุลวงศ์

นายแพทย์สมพบ รักษาสกุลวงศ์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

WED 17:00-20:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

FRI 17:00-20:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ถามคำถาม