นายแพทย์สมพบ รักษาสกุลวงศ์

นายแพทย์สมพบ รักษาสกุลวงศ์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม