นายแพทย์สมศักดิ์ ธาราไชย

นายแพทย์สมศักดิ์ ธาราไชย

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 13:30-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

FRI 13:30-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

SAT 09:30-12:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ถามคำถาม