นายแพทย์สมศักดิ์ ธาราไชย

นายแพทย์สมศักดิ์ ธาราไชย

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม