นายแพทย์สรายุทธ์ แท่นนิล

นายแพทย์สรายุทธ์ แท่นนิล

ความชำนาญ

มะเร็งวิทยานรีเวช, สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
มะเร็งวิทยานรีเวช

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 13:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ถามคำถาม