นายแพทย์อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์

นายแพทย์อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 09:00-12:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ถามคำถาม