นายแพทย์อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์

นายแพทย์อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา

ไทย

ถามคำถาม