นายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์

นายแพทย์อารยะ อดุลพันธุ์

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม