นายแพทย์เฉลิมวิทย์ ภูริจิตราวงศ์

นายแพทย์เฉลิมวิทย์ ภูริจิตราวงศ์

ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม