นายแพทย์เฉลิมวิทย์ ภูริจิตราวงศ์

นายแพทย์เฉลิมวิทย์ ภูริจิตราวงศ์

ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

TUE 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

WED 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

FRI 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

SAT 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

ถามคำถาม