นายแพทย์เอกราช อังกินันทน์

นายแพทย์เอกราช อังกินันทน์

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

TUE 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

THU 08:00-16:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

FRI 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

SUN 08:00-17:00 (แผนกฉุกเฉิน ชั้น 3)

ถามคำถาม