นายแพทย์แดนสันติ์ พันธ์สงวนสุข

นายแพทย์แดนสันติ์ พันธ์สงวนสุข

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์, ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ถามคำถาม