นายแพทย์ไพโรจน์ รัตนากรกุล

นายแพทย์ไพโรจน์ รัตนากรกุล

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม