ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา เวศกิจกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตติมา เวศกิจกุล

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ถามคำถาม