แพทย์จีนชีฮาว อุย

แพทย์จีนชีฮาว อุย

ความชำนาญ

ฝังเข็ม

ภาษา

จีน

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม