แพทย์จีนเจียระไน อุย

แพทย์จีนเจียระไน อุย

ความชำนาญ

ฝังเข็ม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม