แพทย์หญิงกมลา เตชวิวรรธน์

แพทย์หญิงกมลา เตชวิวรรธน์

ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 09:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ถามคำถาม