แพทย์หญิงตะวันใหม่ เที่ยงภักดิ์

แพทย์หญิงตะวันใหม่ เที่ยงภักดิ์

ความชำนาญ

รังสีแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม