แพทย์หญิงปถมาภรณ์ ลือสัตย์จา

แพทย์หญิงปถมาภรณ์ ลือสัตย์จา

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคไต, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคไต 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.