แพทย์หญิงปลื้มจิตร ตันกี่

แพทย์หญิงปลื้มจิตร ตันกี่

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคไต, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคไต 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.