แพทย์หญิงพัชร นันทศรี

แพทย์หญิงพัชร นันทศรี

ความชำนาญ

จักษุแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-14:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

TUE 09:00-14:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

WED 09:00-14:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

THU 09:00-14:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

FRI 09:00-14:00 (ศูนย์ตา ชั้น 4)

ถามคำถาม