แพทย์หญิงพัชร นันทศรี

แพทย์หญิงพัชร นันทศรี

ความชำนาญ

จักษุแพทย์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม