แพทย์หญิงภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล

แพทย์หญิงภัททมาภรณ์ ศิริรัตน์สัตยะกุล

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, อายุรแพทย์ทั่วไป
อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-12:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-12:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ถามคำถาม