แพทย์หญิงภัทรียา ธารสิริโรจน์

แพทย์หญิงภัทรียา ธารสิริโรจน์

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม