แพทย์หญิงภัทรียา ธารสิริโรจน์

แพทย์หญิงภัทรียา ธารสิริโรจน์

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์ 

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

TUE 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 08:00-16:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 08:00-15:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ถามคำถาม